زیست میکس به زیست میکس خوش آمدید . tag:http://www.zistmix.ir 2018-01-16T03:09:48+01:00 mihanblog.com 17 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه ( 2 ) سوم دبیرستان 2017-12-29T16:53:27+01:00 2017-12-29T16:53:27+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/17 رضا علیاری نام : دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه ( 2 ) سوم دبیرستاننوع : سوال و جوابفرمت : PDFتعداد صفحات : 13 عددسال انتشار : 1396ویرایش شده در : 8 دی 1396شماره ی ویرایش : 1محتوا : جدید ترین سوال های امتحان نهایی ( به مرور زمان کامل تر می شود . )دانلود جزوه ی امتحانی زیست ( 2 ) و آزمایشگاه .
نام : دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه ( 2 ) سوم دبیرستان

نوع : سوال و جواب

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 13 عدد

سال انتشار : 1396

ویرایش شده در : 8 دی 1396

شماره ی ویرایش : 1

محتوا : جدید ترین سوال های امتحان نهایی ( به مرور زمان کامل تر می شود . )

دانلود جزوه ی امتحانی زیست ( 2 ) و آزمایشگاه .

]]>
16 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی دروره ی پیش داشگاهی 2017-12-25T01:32:24+01:00 2017-12-25T01:32:24+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/16 رضا علیاری نام : دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی دروره ی پیش داشگاهینوع : سوال و جوابفرمت : PDFتعداد صفحات : 10 عددسال انتشار : 1396ویرایش شده در : 4 دی 1396شماره ی ویرایش : 1محتوا : جدید ترین سوال های امتحان نهایی ( به مرور زمان کامل تر می شود . )دانلود جزوه ی امتحانی زیست پیش . نام : دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی دروره ی پیش داشگاهی

نوع : سوال و جواب

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 10 عدد

سال انتشار : 1396

ویرایش شده در : 4 دی 1396

شماره ی ویرایش : 1

محتوا : جدید ترین سوال های امتحان نهایی ( به مرور زمان کامل تر می شود . )

دانلود جزوه ی امتحانی زیست پیش .
]]>
15 - به ترین منابع زیست کنکور 1397 2017-12-17T15:17:40+01:00 2017-12-17T15:17:40+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/15 رضا علیاری 1 - کتاب درسی زیست شناسی پیش دانشگاهی ( سال 1396 ) >> جواب ها ی کلیه ی پرسش ها ی موجود در کتاب درسی به صورت کنکوری مطالعه شود . ( پاسخ کنکوری : ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور )2 - کتاب درسی زیست شناسی ( 2 ) و آزمایشگاه سوم دبیرستان ( سال 1395 ) >> جواب ها ی کلیه ی پرسش ها ی موجود در کتاب درسی به صورت کنکوری مطالعه شود . ( پاسخ کنکوری : ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور )3 - کتاب درسی زیست شناسی ( 1 ) و آزمایشگاه دوم دبیرستان ( سال 1394 ) >&gt 1 - کتاب درسی زیست شناسی پیش دانشگاهی ( سال 1396 ) >> جواب ها ی کلیه ی پرسش ها ی موجود در کتاب درسی به صورت کنکوری مطالعه شود . ( پاسخ کنکوری : ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور )

2 - کتاب درسی زیست شناسی ( 2 ) و آزمایشگاه سوم دبیرستان ( سال 1395 ) >> جواب ها ی کلیه ی پرسش ها ی موجود در کتاب درسی به صورت کنکوری مطالعه شود . ( پاسخ کنکوری : ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور )

3 - کتاب درسی زیست شناسی ( 1 ) و آزمایشگاه دوم دبیرستان ( سال 1394 ) >> جواب ها ی کلیه ی پرسش ها ی موجود در کتاب درسی به صورت کنکوری مطالعه شود . ( پاسخ کنکوری : ناجی زیست شناسی کنور دکتر محمد چلاجور )

ناجی زیست دکتر چلاجور

توصیه ی زیست میکس : یه دوره کتاب های درسی روزنامه وار خونده و دفعه ی دوم به همراه پرسش ها ی کتاب درسی با جواب کنکوری خوانده شود . و دفعه ی سوم کتاب سال دوم >> ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور + 30 آزمون خیلی سبز | کتاب سال سوم >> ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور + 40 آزمون خیلی سبز >> کتاب سال چهارم >> ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور + 44 آزمون خیلی سبز . و دفعه ی چهارم کتاب آزمون جامع خیلی سبز به طور کامل مرور شود و دفعه ی پنجم نوبت ناجی زیست چلاجور !!! ( کتاب های درسی را از روی جلد شروع کرده و تا آخرین نقطه ی پشت کتاب درسی مورد مطالعه قرار دهید . ) ( توی هیچ درسی حذفی نداریم ! چه برسه به مهم ترین درس دنیا ! زیست شناسی ! )
به قول علیرضا عبدالمحمدی مدرس درس ادبیات الگو که میگه چی بیش تر بدانید یعنی این که کتاب درسی داره این به ما میگه که اطلاعات اضافه تر راجع به اون مبحث ( البته ایشون یه جور دیگه بیان میکنن ما هم به شیوه ی خودمون می گیم ) >> پس یه بار سه تا کتاب زیست درسی + ناجی زیست چلاجور + آزمون خیلی سبز بگیرن توی دستتون و با خودتون بگید که همه ی این حجم مطلب قراه از من پرسیده بشه !!! OK !!!

4 - برای تست زدن دوره ای >>  توصیه می شود . از همین امروز بعد از خواندن مطالب کتاب درسی شروع کنید به تست زدن . ( 1390 تا تست باحال داره ! برای کنکور 1397 تهیه شده ! 5 تا از به ترین دکترای زیستی مملکت نوشتنش ! دکتر ابوذر نصری ! دکتر کمیل نصری ! دکتر حسن محمد نشتایی ! دکتر سید آرمان موسوی زاده ! دکتر پوریا خیر اندیش ! بستون دیگه ! ) ( اگه بتونین این 1390 تا تست خوب بفهمین و بزنین و نمودار درک ساختاری از کتاب ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور برای خودتون ترسیم کنین حتما" یه درصد خوبی توی زیست شناسی کنکور کسب می کنید !!! )

15 - به ترین منابع زیست کنکور 1397

]]>
14 - نکته های زیست شناختی علوم نهم ( 1 ) 2017-12-09T14:46:42+01:00 2017-12-09T14:46:42+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/14 رضا علیاری 1 - کرم های لوله ای ، فاقد دستگاه گردش خون و تنفس بوده ، ولی دارای دستگاه عصبی می باشند .2 - گیاهان >>> بدون آوند >>> بدون دانه >>> مثال معروف : خزه ها .3 - جانوران همگی پر سلولی بوده و سلول های موجود در آن ها هیچ نوع دیواره ای را دارا نمی باشند .4 - شرایط مناسب برای رشد باکتری ها :1 ) وجود غذای کافی .2 ) رطوبت .3 ) دمای مناسب .4 ) تاریکی .5 -تولد مثل جنسی و غیر جنسی در اکثر گروه های قارچ ها قابل مشاهده می باشد .6 - بافت های هادی در گیاهان به بافت های آوندی شهره می باش 1 - کرم های لوله ای ، فاقد دستگاه گردش خون و تنفس بوده ، ولی دارای دستگاه عصبی می باشند .

2 - گیاهان >>> بدون آوند >>> بدون دانه >>> مثال معروف : خزه ها .

3 - جانوران همگی پر سلولی بوده و سلول های موجود در آن ها هیچ نوع دیواره ای را دارا نمی باشند .

4 - شرایط مناسب برای رشد باکتری ها :
1 ) وجود غذای کافی .
2 ) رطوبت .
3 ) دمای مناسب .
4 ) تاریکی .

5 -تولد مثل جنسی و غیر جنسی در اکثر گروه های قارچ ها قابل مشاهده می باشد .

6 - بافت های هادی در گیاهان به بافت های آوندی شهره می باشد .

7 - برگ های آن ها سوزنی شکل بوده و در آن ها فقط یک رگبرگ دیده می شود ؟ بازدانگان .
نکته >>> رگبرگ : یک دسته ی آوندی بدون انشعاب می باشد . ( بدون )

8 - مهم ترین نقش گیاهان در دنیای موجودات زنده ، ( تولید کنندگی - بازدارندگی ) می باشد . ( تولید کنندگی )

9 - یکی از نکات علمی در مورد هاگ این است که ، دارای این قابلیت توان دار می باشد که به طور مستقل تقسیم میتوز انجام دهد و .......... . ( تالیفی - زیست میکس )
الف ) ساختاری پر سلولی را بسازد .
ب ) ساختاری کم سلولی را بسازد .
ج ) ساختاری شبیه به کلروفیل را در فعل و انفعالات موجود گیاهی به پرده ی نمایش گذاشته و به اجرا در آورد .
د ) ساختاری پر سلولی را ساخته که لازمه ی تشکیل و رشد خزه و خزه های دیگر می باشد .

10 - ابتدایی ترین گیاهان دارای آوند ، سرخس ها می باشند .
]]>
13 - جشن واره ی مجسمه های یخی و برفی در هاربین چین 2017-12-08T15:13:00+01:00 2017-12-08T15:13:00+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/13 رضا علیاری 2 - جشنواره ی مجسمه های یخی و برفی در هاربین چین ( عکس )
2 - جشنواره ی مجسمه های یخی و برفی در هاربین چین ( عکس )

13 -  جشن واره ی مجسمه های یخی و برفی در هاربین چین
]]>
12 - روستای پلنگ دره ، ارتفاعات رود بار گیلان ( عکس ) 2017-12-08T15:04:38+01:00 2017-12-08T15:04:38+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/12 رضا علیاری 1 - روستای پلنگ دره ، ارتفاعات رود بار گیلان .
1 - روستای پلنگ دره ، ارتفاعات رود بار گیلان .
روستای پلنگ دره ، ارتفاعات رود بار گیلان ( عکس )
]]>
11 - از بین بردن اثر قرص های آنتی بیوتیک 2017-12-08T12:07:34+01:00 2017-12-08T12:07:34+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/11 رضا علیاری نوشیدن چه چیزهایی و خوردن چه مواد غذایی به همراه قرص های آنتی بیوتیک، اثر قرص ها را از بین می برد؟ زیست میکس : www.zistmix.ir[http://www.aparat.com/v/EaTKB] نوشیدن چه چیزهایی و خوردن چه مواد غذایی به همراه قرص های آنتی بیوتیک، اثر قرص ها را از بین می برد؟ زیست میکس : www.zistmix.ir

[http://www.aparat.com/v/EaTKB]
]]>
10 - 5 نکته در زیست شناسی ( 1 ) 2017-12-08T06:46:59+01:00 2017-12-08T06:46:59+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/10 رضا علیاری 10 - 5 نکته در زیست شناسی ( 1 )1 ) ویتامین D باعث افزایش جذب کلسیم از روده می شود . ( باعث - سبب ) ( باعث : باعث شدن ) ( سبب : سبب شدن - موجب شدن ) ( البته تو اینجا یکی - چون توی کنکور های مختلف یه بار سبب اومده و یه بارم باعث و به این روال گردش داره )2 ) سلول های ماهیچه ی اسکلتی بعد از تولد ، قدرت تقسیم میتوز را داشته ، بنا بر این مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی در این سلول ها قابل مشاهده است . ( قدرت تقسیم میتوز را پیدا می کنند - این توانایی را حاصل می کنند - و ... ) ( سوال : بعد از انجا 10 - 5 نکته در زیست شناسی ( 1 )

1 ) ویتامین D باعث افزایش جذب کلسیم از روده می شود . ( باعث - سبب ) ( باعث : باعث شدن ) ( سبب : سبب شدن - موجب شدن ) ( البته تو اینجا یکی - چون توی کنکور های مختلف یه بار سبب اومده و یه بارم باعث و به این روال گردش داره )

2 ) سلول های ماهیچه ی اسکلتی بعد از تولد ، قدرت تقسیم میتوز را داشته ، بنا بر این مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی در این سلول ها قابل مشاهده است . ( قدرت تقسیم میتوز را پیدا می کنند - این توانایی را حاصل می کنند - و ... ) ( سوال : بعد از انجام چه واقعه یا اتفاقی مضاعف شدن کروموزوم های کروماتیدی قابل رؤیت یا مشاهده می باشد . )

3 ) مواد ضد انعقاد خون از جمله پروتیین های خاصی می باشند که با به کار بردن روش های مهندسی ژنتیک در باکتری های تولید شده و برای جلو گیری از ایجاد لخته ی خون کاربرد دارند . ( کاربرد پروتیین های خاص حاصل از مواد ضد انعقاد خون )

4 ) بدن ما اگر چه تحت تأثیر نیروی گرانش زمین قرار دارد ، امّا با این نیرو سازگاری یافته است . ( احتمال داره از واژه های سازگاری کامل یا ناقص استفاده کنن )
بخشی از این سازگاری به علت وجود قلب ماهیچه ای و بخشی دیگر مربوط به تلمبه های ماهیچه ای می باشد . ( میکس با زمین شناسی البته با زمین شناسی یازدهم برای کنکور 1398 شاید ... )

5 ) 2 تا از عوامل سبب به هم خوردن تعادل در نیرو های تغییر دهنده ی گونه ها شارش ژن و رانش ژن می باشند . ( به ترتیب )
]]>
9 - آیا شکستن قلنج انگشتان دست باعث آرتروز می شود ؟ 2017-12-08T04:55:12+01:00 2017-12-08T04:55:12+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/9 رضا علیاری آیا شکستن قلنج انگشتان دست باعث آرتروز می شود ؟ زیست میکس : zistmix.ir[http://www.aparat.com/v/OcdPo] آیا شکستن قلنج انگشتان دست باعث آرتروز می شود ؟ زیست میکس : zistmix.ir

[http://www.aparat.com/v/OcdPo]
]]>
8 - برای کمک به فرد مجروح عجله نکنید . 2017-12-08T04:49:09+01:00 2017-12-08T04:49:09+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/8 رضا علیاری 8 - برای کمک به فرد مجروح عجله نکنید . چه طور باید کلاه مصدوم موتور سوار را از سرش بیرون کشید بدون این که به او آسیبی وارد شود ؟[http://www.aparat.com/v/DXsal] 8 - برای کمک به فرد مجروح عجله نکنید .

چه طور باید کلاه مصدوم موتور سوار را از سرش بیرون کشید بدون این که به او آسیبی وارد شود ؟

[http://www.aparat.com/v/DXsal]
]]>
7 - برای کسانی که با جدول ضرب ۹ مشکل دارن 2017-12-06T17:47:00+01:00 2017-12-06T17:47:00+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/7 رضا علیاری ویدیوی آموزشی برای برای کسانی که با جدول ضرب ۹ مشکل دارن . زیست میکس : zistmix.ir[http://www.aparat.com/v/JZSo8] ویدیوی آموزشی برای برای کسانی که با جدول ضرب ۹ مشکل دارن . زیست میکس : zistmix.ir

[http://www.aparat.com/v/JZSo8]
]]>
6 - نمونه سوالات زیست شناسی سوم ( 1 ) 2017-12-06T10:56:01+01:00 2017-12-06T10:56:01+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/6 رضا علیاری 6 - به سوال های زیر پاسخ دهید ؟ 1 ) اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟ ( زیست سوم )الف ) لپه : برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان را تشکیل می دهند .ب ) بلاستوسیست : توده ی سلولی در رحم که به شکل یک توپ تو خالی در آمده است .2 ) جهش کروموزومی را تعریف کنید ؟پاسخ : به تغییراتی که در تعداد و ساختار کروموزوم ها رخ می دهند ، جهش کروموزومی می گویند .3 ) در حشرات ، فعالیت ماهیچه های هر قطعه از بدن ، چگونه کنترل می شود ؟پاسخ : طناب عصبی شکمی این جانوران ، در هر قطعه از بدن ، دارای یک گره ی
6 - نمونه سوالات زیست شناسی سوم ( 1 )
6 - به سوال های زیر پاسخ دهید ؟

1 ) اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟ ( زیست سوم )

الف ) لپه : برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان را تشکیل می دهند .

ب ) بلاستوسیست : توده ی سلولی در رحم که به شکل یک توپ تو خالی در آمده است .

2 ) جهش کروموزومی را تعریف کنید ؟
پاسخ : به تغییراتی که در تعداد و ساختار کروموزوم ها رخ می دهند ، جهش کروموزومی می گویند .

3 ) در حشرات ، فعالیت ماهیچه های هر قطعه از بدن ، چگونه کنترل می شود ؟
پاسخ : طناب عصبی شکمی این جانوران ، در هر قطعه از بدن ، دارای یک گره ی عصبی است ، هر یک از این گره ها فعالین ماهیچه های آن قطعه را کنترل می کنند .

4 ) در لقاح خارجی ، تخمک ها چگونه حافظت می شوند ؟
پاسخ : دیواره های چسبناک ژله ای .

5 ) توده ی سلول تمایز نیافته ی حاصل از فعالیت ژن های گیاه بالغ چه نامیده می شود ؟
پاسخ : کالوس .
]]>
5 - آیا شربت سینه می تواند مفید باشد ؟ 2017-12-06T05:01:55+01:00 2017-12-06T05:01:55+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/5 رضا علیاری 5 - ببینید آیا واقعا عسل و آب لیمو از سرفه جلوگیری می کند ؟ کدام شربت سینه را برای چه نوع سرفه ای باید مصرف کرد ؟ توصیه ی زمین شناختی و زیست میکس : این فیم به دقت ببینید ( برای فهم کنکور توی دم و بازدم می تونه مفید واقع بشه ) زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click[http://www.aparat.com/v/QkiL4] 5 - ببینید آیا واقعا عسل و آب لیمو از سرفه جلوگیری می کند ؟

کدام شربت سینه را برای چه نوع سرفه ای باید مصرف کرد ؟

توصیه ی زمین شناختی و زیست میکس : این فیم به دقت ببینید ( برای فهم کنکور توی دم و بازدم می تونه مفید واقع بشه ) زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click


[http://www.aparat.com/v/QkiL4]
]]>
4 - شکلات را دوست دارید ؟ 2017-12-06T04:52:56+01:00 2017-12-06T04:52:56+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/4 رضا علیاری 4 - شکلات را دوست دارید ؟ بعضی شکلات ها هم هستند که قلب شما را دوست دارند . چه نوع شکلاتی برای سلامتی مفید است و کدام شکلات ‎ها مضرند ( نا مفیدند ) ؟ ( زیست میکس : zistmix.ir ) [http://www.aparat.com/v/2E95O] 4 - شکلات را دوست دارید ؟

بعضی شکلات ها هم هستند که قلب شما را دوست دارند .

چه نوع شکلاتی برای سلامتی مفید است و کدام شکلات ‎ها مضرند ( نا مفیدند ) ؟ ( زیست میکس : zistmix.ir )

[http://www.aparat.com/v/2E95O]
]]>
3 - باور غلط یا واقعیت علمی ؟ 2017-12-06T04:33:04+01:00 2017-12-06T04:33:04+01:00 tag:http://www.zistmix.ir/post/3 رضا علیاری 3 - آیا انداختن پا روی هم باعث بروز واریس می شود ؟ زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click [http://www.aparat.com/v/9A1cL] 3 - آیا انداختن پا روی هم باعث بروز واریس می شود ؟ زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click


[http://www.aparat.com/v/9A1cL]
]]>