زیست میکس به زیست میکس خوش آمدید . http://zistmix.ir 2018-01-16T18:55:42+01:00 text/html 2017-12-29T16:53:27+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 17 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه ( 2 ) سوم دبیرستان http://zistmix.ir/post/17 <font class="text4"> <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">نام : دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه ( 2 ) سوم دبیرستان</font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br><br>نوع : سوال و جواب</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">فرمت : PDF<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>تعداد صفحات : 13 عدد<br><br>سال انتشار : 1396<br><br>ویرایش شده در : 8 دی 1396<br><br>شماره ی ویرایش : 1<br><br>محتوا : جدید ترین سوال های امتحان نهایی ( به مرور زمان کامل تر می شود . )</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/709/2124882/2.pdf" target="_blank" title="دانلود جزوه ی امتحانی زیست پیش"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دانلود جزوه ی امتحانی زیست ( 2 ) و آزمایشگاه .</font></a></div> <br></font> text/html 2017-12-25T01:32:24+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 16 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی دروره ی پیش داشگاهی http://zistmix.ir/post/16 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">نام : دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست شناسی دروره ی پیش داشگاهی</font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br><br>نوع : سوال و جواب</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">فرمت : PDF<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>تعداد صفحات : 10 عدد<br><br>سال انتشار : 1396<br><br>ویرایش شده در : 4 دی 1396<br><br>شماره ی ویرایش : 1<br><br>محتوا : جدید ترین سوال های امتحان نهایی ( به مرور زمان کامل تر می شود . )</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/709/2124882/jozveh.pdf" target="_blank" title="دانلود جزوه ی امتحانی زیست پیش"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دانلود جزوه ی امتحانی زیست پیش .</font></a></div> text/html 2017-12-17T15:17:40+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 15 - به ترین منابع زیست کنکور 1397 http://zistmix.ir/post/15 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">1 - کتاب درسی زیست شناسی پیش دانشگاهی ( سال 1396 ) &gt;&gt; جواب ها ی کلیه ی پرسش ها ی موجود در کتاب درسی به صورت کنکوری مطالعه شود . ( پاسخ کنکوری : ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور )<br><br>2 - کتاب درسی زیست شناسی ( 2 ) و آزمایشگاه سوم دبیرستان ( سال 1395 ) &gt;&gt; جواب ها ی کلیه ی پرسش ها ی موجود در کتاب درسی به صورت کنکوری مطالعه شود . ( پاسخ کنکوری : ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور )<br><br>3 - کتاب درسی زیست شناسی ( 1 ) و آزمایشگاه دوم دبیرستان ( سال 1394 ) &gt;&gt; جواب ها ی کلیه ی پرسش ها ی موجود در کتاب درسی به صورت کنکوری مطالعه شود . ( پاسخ کنکوری : ناجی زیست شناسی کنور دکتر محمد چلاجور )</font></div><div align="center"><br><a href="http://www.bordpub.com/product/book/63/%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/" target="_blank" title="کتاب ناجی زیست دکتر چلاجور"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/709/2124882/02.jpg" alt="ناجی زیست دکتر چلاجور" align="" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">توصیه ی زیست میکس : یه دوره کتاب های درسی روزنامه وار خونده و دفعه ی دوم به همراه پرسش ها ی کتاب درسی با جواب کنکوری خوانده شود . و دفعه ی سوم کتاب سال دوم &gt;&gt; ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور + 30 آزمون خیلی سبز | کتاب سال سوم &gt;&gt; ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور + 40 آزمون خیلی سبز &gt;&gt; کتاب سال چهارم &gt;&gt; ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور + 44 آزمون خیلی سبز . و دفعه ی چهارم کتاب آزمون جامع خیلی سبز به طور کامل مرور شود و دفعه ی پنجم نوبت ناجی زیست چلاجور !!! ( کتاب های درسی را از روی جلد شروع کرده و تا آخرین نقطه ی پشت کتاب درسی مورد مطالعه قرار دهید . ) ( توی هیچ درسی حذفی نداریم ! چه برسه به مهم ترین درس دنیا ! زیست شناسی ! )<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">به قول علیرضا عبدالمحمدی مدرس درس ادبیات الگو که میگه چی بیش تر بدانید یعنی این که کتاب درسی داره این به ما میگه که اطلاعات اضافه تر راجع به اون مبحث ( البته ایشون یه جور دیگه بیان میکنن ما هم به شیوه ی خودمون می گیم ) &gt;&gt; پس یه بار سه تا کتاب زیست درسی + ناجی زیست چلاجور + آزمون خیلی سبز بگیرن توی دستتون و با خودتون بگید که همه ی این حجم مطلب قراه از من پرسیده بشه !!! OK !!!<br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">4 - برای تست زدن دوره ای &gt;&gt;&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" size="4"> توصیه می شود . از همین امروز بعد از خواندن مطالب کتاب درسی شروع کنید به تست زدن . ( 1390 تا تست باحال داره ! برای کنکور 1397 تهیه شده ! 5 تا از به ترین دکترای زیستی مملکت نوشتنش ! دکتر ابوذر نصری ! دکتر کمیل نصری ! دکتر حسن محمد نشتایی ! دکتر سید آرمان موسوی زاده ! دکتر پوریا خیر اندیش ! بستون دیگه ! ) ( اگه بتونین این 1390 تا تست خوب بفهمین و بزنین و نمودار درک ساختاری از کتاب ناجی زیست شناسی کنکور دکتر محمد چلاجور برای خودتون ترسیم کنین حتما" یه درصد خوبی توی زیست شناسی کنکور کسب می کنید !!! )<br></font></div><div align="center"><br><a href="https://kheilisabz.com/shop/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c" target="_blank" title="کتاب آزمون زیست شناسی جامع خیلی سبز"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/709/2124882/01.jpg" alt="15 - به ترین منابع زیست کنکور 1397" align="" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></a></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-12-09T14:46:42+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 14 - نکته های زیست شناختی علوم نهم ( 1 ) http://zistmix.ir/post/14 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">1 - کرم های لوله ای ، فاقد دستگاه گردش خون و تنفس بوده ، ولی دارای دستگاه عصبی می باشند .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">2 - گیاهان &gt;&gt;&gt; بدون آوند &gt;&gt;&gt; بدون دانه &gt;&gt;&gt; مثال معروف : خزه ها .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">3 - جانوران همگی پر سلولی بوده و سلول های موجود در آن ها هیچ نوع دیواره ای را دارا نمی باشند .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">4 - شرایط مناسب برای رشد باکتری ها :</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">1 ) وجود غذای کافی .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">2 ) رطوبت .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">3 ) دمای مناسب .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">4 ) تاریکی .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">5 -تولد مثل جنسی و غیر جنسی در اکثر گروه های قارچ ها قابل مشاهده می باشد .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">6 - بافت های هادی در گیاهان به بافت های آوندی شهره می باشد .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">7 - برگ های آن ها سوزنی شکل بوده و در آن ها فقط یک رگبرگ دیده می شود ؟ بازدانگان .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">نکته &gt;&gt;&gt; رگبرگ : یک دسته ی آوندی بدون انشعاب می باشد . ( بدون )</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">8 - مهم ترین نقش گیاهان در دنیای موجودات زنده ، ( تولید کنندگی - بازدارندگی ) می باشد . ( تولید کنندگی )<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">9 - یکی از نکات علمی در مورد هاگ این است که ، دارای این قابلیت توان دار می باشد که به طور مستقل تقسیم میتوز انجام دهد و .......... . ( تالیفی - زیست میکس ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">الف ) ساختاری پر سلولی را بسازد .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ب ) ساختاری کم سلولی را بسازد .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ج ) ساختاری شبیه به کلروفیل را در فعل و انفعالات موجود گیاهی به پرده ی نمایش گذاشته و به اجرا در آورد .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">د ) ساختاری پر سلولی را ساخته که لازمه ی تشکیل و رشد خزه و خزه های دیگر می باشد . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">10 - ابتدایی ترین گیاهان دارای آوند ، سرخس ها می باشند .</font></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4"></font></div> text/html 2017-12-08T15:13:00+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 13 - جشن واره ی مجسمه های یخی و برفی در هاربین چین http://zistmix.ir/post/13 <font class="text4"><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak">2 - جشنواره ی مجسمه های یخی و برفی در هاربین چین ( عکس )</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div></font><div align="center"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16488811-3614-l.jpg" alt="13 - جشن واره ی مجسمه های یخی و برفی در هاربین چین" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div> text/html 2017-12-08T15:04:38+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 12 - روستای پلنگ دره ، ارتفاعات رود بار گیلان ( عکس ) http://zistmix.ir/post/12 <font class="text4"><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">1 - روستای پلنگ دره ، ارتفاعات رود بار گیلان .</font></div></font><div align="center"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16488361-3190-l.jpg" alt="روستای پلنگ دره ، ارتفاعات رود بار گیلان ( عکس )" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-12-08T12:07:34+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 11 - از بین بردن اثر قرص های آنتی بیوتیک http://zistmix.ir/post/11 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> نوشیدن چه چیزهایی و خوردن چه مواد غذایی به همراه قرص های آنتی بیوتیک، اثر قرص ها را از بین می برد؟ زیست میکس : www.zistmix.ir</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">[http://www.aparat.com/v/EaTKB] </font></div> text/html 2017-12-08T06:46:59+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 10 - 5 نکته در زیست شناسی ( 1 ) http://zistmix.ir/post/10 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">10 - 5 نکته در زیست شناسی ( 1 )</font></font><br><br><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">1 ) ویتامین D باعث افزایش جذب کلسیم از روده می شود . ( باعث - سبب ) ( باعث : باعث شدن ) ( سبب : سبب شدن - موجب شدن ) ( البته تو اینجا یکی - چون توی کنکور های مختلف یه بار سبب اومده و یه بارم باعث و به این روال گردش داره )</font></font><br><br><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">2 ) سلول های ماهیچه ی اسکلتی بعد از تولد ، قدرت تقسیم میتوز را داشته ، بنا بر این مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی در این سلول ها قابل مشاهده است . ( قدرت تقسیم میتوز را پیدا می کنند - این توانایی را حاصل می کنند - و ... ) ( سوال : بعد از انجام چه واقعه یا اتفاقی مضاعف شدن کروموزوم های کروماتیدی قابل رؤیت یا مشاهده می باشد . )</font></font><br><br><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">3 ) مواد ضد انعقاد خون از جمله پروتیین های خاصی می باشند که با به کار بردن روش های مهندسی ژنتیک در باکتری های تولید شده و برای جلو گیری از ایجاد لخته ی خون کاربرد دارند . ( کاربرد پروتیین های خاص حاصل از مواد ضد انعقاد خون )</font></font><br><br><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">4 ) بدن ما اگر چه تحت تأثیر نیروی گرانش زمین قرار دارد ، امّا با این نیرو سازگاری یافته است . ( احتمال داره از واژه های سازگاری کامل یا ناقص استفاده کنن )</font></font><br><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">بخشی از این سازگاری به علت وجود قلب ماهیچه ای و بخشی دیگر مربوط به تلمبه های ماهیچه ای می باشد . ( میکس با زمین شناسی البته با زمین شناسی یازدهم برای کنکور 1398 شاید ... )</font></font><br><br><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">5 ) 2 تا از عوامل سبب به هم خوردن تعادل در نیرو های تغییر دهنده ی گونه ها شارش ژن و رانش ژن می باشند . ( به ترتیب )</font></font><br></div> text/html 2017-12-08T04:55:12+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 9 - آیا شکستن قلنج انگشتان دست باعث آرتروز می شود ؟ http://zistmix.ir/post/9 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> آیا شکستن قلنج انگشتان دست باعث آرتروز می شود ؟ زیست میکس : zistmix.ir</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center">[http://www.aparat.com/v/OcdPo]<font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font></div> text/html 2017-12-08T04:49:09+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 8 - برای کمک به فرد مجروح عجله نکنید . http://zistmix.ir/post/8 <div class="vone__desc" align="justify"> <font size="4" face="Mihan-Yekan">8 - برای کمک به فرد مجروح عجله نکنید .</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> چه طور باید کلاه مصدوم موتور سوار را از سرش بیرون کشید بدون این که به او آسیبی وارد شود ؟</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/DXsal] </font></div> text/html 2017-12-06T17:47:00+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 7 - برای کسانی که با جدول ضرب ۹ مشکل دارن http://zistmix.ir/post/7 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> ویدیوی آموزشی برای برای کسانی که با جدول ضرب ۹ مشکل دارن . زیست میکس : zistmix.ir</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/JZSo8] </font></div> text/html 2017-12-06T10:56:01+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 6 - نمونه سوالات زیست شناسی سوم ( 1 ) http://zistmix.ir/post/6 <div align="center"><br><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16490525-5779-l.jpg" alt="6 - نمونه سوالات زیست شناسی سوم ( 1 )" width="617" vspace="0" hspace="0" height="462" border="0" align=""></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">6 - به سوال های زیر پاسخ دهید ؟<br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> 1 ) اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟ ( زیست سوم )</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">الف ) لپه : برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان را تشکیل می دهند .</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">ب ) بلاستوسیست : توده ی سلولی در رحم که به شکل یک توپ تو خالی در آمده است .</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">2 ) جهش کروموزومی را تعریف کنید ؟</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پاسخ : به تغییراتی که در تعداد و ساختار کروموزوم ها رخ می دهند ، جهش کروموزومی می گویند .</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">3 ) در حشرات ، فعالیت ماهیچه های هر قطعه از بدن ، چگونه کنترل می شود ؟</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پاسخ : طناب عصبی شکمی این جانوران ، در هر قطعه از بدن ، دارای یک گره ی عصبی است ، هر یک از این گره ها فعالین ماهیچه های آن قطعه را کنترل می کنند .</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">4 ) در لقاح خارجی ، تخمک ها چگونه حافظت می شوند ؟</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پاسخ : دیواره های چسبناک ژله ای .</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">5 ) توده ی سلول تمایز نیافته ی حاصل از فعالیت ژن های گیاه بالغ چه نامیده می شود ؟</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پاسخ : کالوس .<br></font></div> text/html 2017-12-06T05:01:55+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 5 - آیا شربت سینه می تواند مفید باشد ؟ http://zistmix.ir/post/5 <div class="vone__desc" align="justify"> <font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5 - ببینید آیا واقعا عسل و آب لیمو از سرفه جلوگیری می کند ؟</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> کدام شربت سینه را برای چه نوع سرفه ای باید مصرف کرد ؟</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> توصیه ی زمین شناختی و زیست میکس : این فیم به دقت ببینید ( برای فهم کنکور توی دم و بازدم می تونه مفید واقع بشه ) زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">[http://www.aparat.com/v/QkiL4] </font></div> text/html 2017-12-06T04:52:56+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 4 - شکلات را دوست دارید ؟ http://zistmix.ir/post/4 <div class="vone__desc" align="justify"> <font size="4" face="Mihan-Yekan">4 - شکلات را دوست دارید ؟</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> بعضی شکلات ها هم هستند که قلب شما را دوست دارند .</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> چه نوع شکلاتی برای سلامتی مفید است و کدام شکلات ‎ها مضرند ( نا مفیدند ) ؟ ( زیست میکس : zistmix.ir ) <br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/2E95O]</font></div> text/html 2017-12-06T04:33:04+01:00 zistmix.ir رضا علیاری 3 - باور غلط یا واقعیت علمی ؟ http://zistmix.ir/post/3 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> 3 - آیا انداختن پا روی هم باعث بروز واریس می شود ؟ زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br> [http://www.aparat.com/v/9A1cL]</font></div>