انگلیسی ها

آموزش زیست شناسی مخلوط شده با طعم های متفاوت و کاربردی

1 - حمله ی میلیارد ها میکرو خون آشام به خانه ی انگلیسی ها .

1 - حمله ی میلیارد ها میکرو خون آشام به خانه ی انگلیسی ها .

1 - حمله ی میلیارد ها میکرو خون آشام به خانه ی انگلیسی ها .

دانلود : http://s1.zistmix.ir/space/4/d/zistmix/1531823094_____.mp4


فرید خلیفی – هر دستگاه الکترونیک ولو با مداری ساده ، همانند یک موجود زنده است .

جاری شدن جریان الکتریسیته در مسیر های رسانا ، انرژی مورد نیاز بخش‌ های گوناگون دستگاه را تأمین می‌کند .

اتفاقی مانند آن چه در مو جودات زنده بیو لوژیک روی می‌ دهد .

مایعی در رگ‌ های بسیاری از جان دارانی که می‌ شناسیم جریان دارد تا هم واره انرژی مورد نیاز اعضای مختلف در اندام جان دار را تأمین کند .

این مایع عمدتاً سرخ که آن را خون می‌ نامیم حاوی مواد گوناگونی‌ است .

گلبول‌ های قرمز حامل اکسیژن ، گلبول‌ های سفید ، پلاکت‌ ها، آب، مواد معدنی ، ویتامین‌ ها ، لیپید ها ، پروتئین‌ ها و اسید های آمینه .

همین مواد با ارزش برای بافت‌ های بدن جان داران هستند که خون را به مایعی فوق‌ العاده ارزش مند تبدیل می‌ کنند .

اما خون مایعی نیست که به خودی خود در طبیعت وجود داشته باشد و در حقیقت بدن یک جاندار دارای مکانیز می‌ است که با تغذیه و تنفس خون را می‌ سازد .

شرح : بخشی از ساختار شناختی کَک ( زندگی و مکانیزم بدنی )